Skip to content ↓

O nas

Działalność

UWC Polska (oficjalna nazwa: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego) jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, która wspiera uczniów szkół średnich z całej Polski umożliwiając im wyjazd na dwa ostatnie lata nauki do jednej z 18 szkół UWC, w których uczniowie realizują program matury międzynarodowej International Baccalaureate (IB).

Idea

Ideą szkół UWC jest skupienie w jednym miejscu od kilkudziesięciu do kilkuset uczniów z 80-100 państw, którzy mogą wzajemnie się od siebie uczyć, poznawać i budować więzi pomiędzy ludźmi, narodami i kulturami na rzecz pokoju i zrównoważnonego rozwoju.

Konkurs UWC

Miejsca w szkołach UWC przyznawane są na drodze odbywającego się raz w roku ogólnopolskiego konkursu. Miejscom tym towarzyszą stypendia pokrywające do 100% kosztów czesnego, zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość stypendium uzależniona jest od poziomu zamożności rodziny kandyda.

Finansowanie

UWC Polska ma charakter całkowicie społeczny i utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich, darowizn oraz dzięki wsparciu sponsorów. Członkami UWC Polska są przede wszystkim obecni uczniowie, absolwenci oraz ich rodzice. Wspierają nas również osoby, którym bliskie są wartości UWC. UWC Polska nie zatrudnia pracowników i nie prowadzi działalności zarobkowej.

UWC International

UWC Polska jest partnerem organizacji UWC International z siedzibą w Londynie, która zrzesza 18 szkół UWC oraz ponad 150 podobnych organizacji (komitetów narodowych) prowadzących nabór do szkół UWC na terenie swoich państw.

Nazwa

UWC Polska powstało w 1990 r. pod nazwą Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata (tłumaczenie United World Colleges Association). W 2003 r. Towarzystwo przyjęło patronat prof. Pawła Czartoryskiego - założyciela i przewodniczącego zarządu w latach 1990-1999, zmieniając swoją nazwę na Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego. Jest to oficjalna nazwa organizacji, do której w skrócie odnosimy się jako UWC Polska.