Skip to content ↓

Podatek 1,5%

Wpływy z 1,5% podatku stanowią jedno z najważniejszych źródeł zasilających co roku fundusz stypendialny UWC Polska. Zachęcamy wszystkich naszych członków oraz przyjaciół do wspierania naszej działalności w ten właśnie sposób.

Kto może przekazać 1,5% podatku UWC Polska jako organizacji pożytku publicznego?

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku

Jak przekazać UWC Polska 1,5% podatku?

 1. Po wyliczeniu ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w danym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) należy podać numer pod jakim UWC Polska jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym:

  Numer KRS: 0000128672

  Od 2011 r. nie jest już konieczne podawanie w zeznaniu podatkowym pełnej nazwy organizacji. UWC Polska jest oficjalnie zarejestrowane pod nazwą Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego (tłumaczenie United World Colleges Association).
   
 2. Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać UWC Polska. Nie może ona przekraczać 1,5% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Podatnik nie może podzielić swojego 1,5% między kilka organizacji. 1,5% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.
   
 3. Darowizny — 1,5% podatku należnego — urząd skarbowy przekaże na konto Towarzystwa w terminie do 31 lipca roku kalendarzowego, w którym podatnik składa zeznanie podatkowe.