Skip to content ↓

Historia i koncepcja założycielska

W burzliwym XXI w. cele i zadania UWC pozostają tak samo aktualne jak w 1962 r. -a może nawet zyskały na znaczeniu.

UWC powstało w 1962 r. kiedy szkoła UWC Atlantic w południowej Walii przyjęła swoich pierwszych uczniów. U szczytu Zimnej Wojny, celem UWC było zgromadzenie w jednym miejscu młodych ludzi z różnych stron świata, którzy mogliby stać się orędownikami pokoju na bazie edukacji opartej o wspólne poznawanie świata, współpracę oraz wzajemne zrozumienie.

Koncepcja edukacyjna UWC oparła się na ideałach niemieckiego pedagoga Kurta Hahna, jednego z ojców-założycieli ruchu UWC. Hahn uważał, że szkoła powinna przygotowywać do życia, a nie tylko do dalszych studiów oraz że edukacja powinna pomóc uczniom wyrobić w sobie odporność oraz zdolność odnoszenia sukcesów jak i przyjmowania porażek.

Utworzenie w 1962 r. szkoły UWC Atlantic przez Kurta Hahna było zwięczeniem jego życia jako pioniera edukacji. Hahn zaangażowany był w powstanie takich szkół jak Schule Schloss Salem w Niemczech, Gordonstoun School w Szkocji, międzynarodową sieć organizacji Outward Bound oraz program edukacyjny Nagroda Księcia Edynburga (Duke of Edinburgh's Award Scheme). W 1955 r. Hahn odwiedził Kolegium Obrony NATO w Paryżu, gdzie zainspirowała go współpraca oraz dążenie do wspólnego celu przez żołnierzy, którzy dekadę wcześniej byli dla siebie wrogami podczas II wojny światowej. Jego obserwacje oraz szybko rozwijająca się współpraca z komendantem Lawrancem Darvallem doprowadziły do powstania koncepcji szkoły UWC Atlantic - pierwszej na świecie międzynarodowej, dwuletniej szkoły dla młodzieży w wieku 16-19 lat. Kilka lat później Lord Mountbatten, przewodniczący UWC International w latach 1967-1977, naciskał na rozszerzenie roli UWC poza Europę Zachodnią i Amerykę Północną, tworząc międzynarodowe biuro w Londynie oraz Radę UWC. Tak zrodził się ruch UWC.

Od tego czasu UWC zapewnia swoim uczniom wymagające doświadczenie edukacyjne, które może zupełnie odmienić ich życie. Szkoły UWC inspirują uczniów do tego, aby pracowali na rzecz pozytywnych zmian prowadzących do pokoju oraz zrównoważonego rozwoju.

Page 1

Historia

UWC dzisiaj

18


Wyjątkowych szkół.

>150


Reprezentujemy ponad 150 państw poprzez komitety narodowe UWC.

60 000


Prawie 60 000 uczniów z ponad 180 państw ukończyło jedną ze szkół UWC lub jeden z wakacyjnych kursów UWC.