Skip to content ↓

Statut

Statut UWC Polska (Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego) został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 31.07.2010 r. z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi przez Walne Zgromadzenia w dniach 23.02.2011 r., 19.05.2012 r., 26.08.2017 r., 22.12.2018 r. ora 27.07.2023 r.