Skip to content ↓

Patron

Prof. Paweł Czartoryski związany był z ruchem UWC niemal od samego początku, a więc od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Polski oddział UWC powstał z inicjatywy prof. Czartoryskiego w 1990 r. pod nazwą Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata.

Prof. Czartoryski pełnił funkcję przewodniczącego zarządu Towarzystwa do swojej śmierci w 1999 r.

W uznaniu dla jego zasług na rzecz ruchu UWC, w 2003 r. Towarzystwo obrało go za patrona swoich działań zmieniając oficjalną nazwę organizacji na Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego


Ze wspomnienia o prof. Pawle Czartoryskim opracowanego przez Bognę Obidzińską, absolwentkę UWC Adriatic (1994-1996):

Chociaż spotykaliśmy prof. Pawła Czartoryskiego w różnych sytuacjach, zawsze staje nam przUWC Adriatic ’94-‘96ed oczami spokojny, uśmiechnięty, pochylony życzliwie ku rozmówcy. Pamiętamy skupione spojrzenie jasnych oczu i ciepły głos niemłodego już Pana. Pamiętamy przyjemny uścisk dużej dłoni. Pamiętamy, że w sposobie bycia Profesora nie było surowości — przemawiał do nas z dobrocią, bez pośpiechu, często nadając zdaniom formę pytań, aby ośmielić słuchacza. Zawsze zajęty wieloma sprawami, nie zapominał nigdy naszych imion, wiedział ze szczegółami, czym się akurat zajmujemy, gdzie jesteśmy, do czego dążymy. Interesował się naszymi problemami, słuchał, doradzał a kiedy trzeba było, interweniował. Miał też wyrozumiałość dla naszych niepowodzeń, niezręczności, niewyważonych nieraz, gorących deklaracji...