Skip to content ↓

Ogłoszenie o konkursie

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata
im. prof. Pawła Czartoryskiego
ogłasza konkurs o miejsca dla uczniów w szkołach UWC
na lata szkolne 2023-2025

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata zaprasza kandydatów, którzy chcieliby zmienić świat – bez względu na sytuację materialną, płeć, orientację seksualną, wyznanie, narodowość lub przynależność kulturową - do wzięcia udziału w naszym konkursie i ubieganie się o miejsce w jednej ze szkół UWC na lata szkolne 2023-2025. Konkurs skierowany jest do osób urodzonych pomiędzy 1 sierpnia 2005 r., a 31 lipca 2007 r. Nauka w szkołach UWC obejmuje ostatnie dwa lata liceum bez względu na to do jakiej klasy obecnie uczęszcza kandydat i kończy się maturą międzynarodową International Baccalaureate (IB).

Szukamy osób ciekawych świata, którym bliskie są wartości UWC opierające się na poszanowaniu drugiego człowieka, wrażliwości międzykulturowej i troski o środowisko naturalne. Szukamy osób dojrzałych i niezależnych, które gotowe są sprostać wyzwaniom życia w szkole z internatem wśród przedstawicieli z ponad 100 państw. Kandydaci oceniani są w oparciu o pięć głównych kryteriów:

  • Ciekawość świata i motywacja do zdobywania wiedzy;
  • Zainteresowanie rozwojem osobistym;
  • Wrażliwość społeczna i zdolność do pracy w grupie;
  • Uczciwość, odporność i poczucie odpowiedzialności;
  • Motywacja do nauki w szkole UWC.

W ramach tegorocznego konkursu planujemy przyznać miejsca w ok. 10 z 18 szkół UWC, których pełna lista dostępna jest tutaj.

Decyzje o ostatecznym przyjęciu nominacji podejmowane są indywidualnie przez każdą ze szkół. Miejscom w szkołach UWC towarzyszą stypendia, których wysokość uzależniona jest od indywidualnych potrzeb finansowych kandydata. Większość kandydatów może liczyć na 100% stypendium obejmującego koszty nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia. W zależności od wysokości łącznego dochodu rodziny, może ona zostać poproszona o współfinansowanie nauki kandydata, proporcjonalnie do wysokości tego dochodu.


Warunki formalne

Aby wziąć udział w konkursie, kandydaci muszą spełniać następujące warunki formalne:

  • data urodzenia pomiędzy 1 sierpnia 2005 r., a 31 lipca 2007 r.,
  • wynik egzaminu ósmoklasisty: dla części z języka polskiego - minimum 75%, dla matematyki - minimum 80%, dla języka obcego - minimum 90%
  • wypełnienie i przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza aplikacyjnego do 5 listopada 2022 r. do godz. 23:59 (szczegółowe instrukcje).


Regulamin konkursu

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu: [pobierz].

 

Newsletter konkursowy

Zapisz się na otrzymywanie Newslettera poświęconego konkursom o miejsca w szkołach UWC: [zapisz się].