Skip to content ↓

Ogłoszenie o konkursie

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata
im. prof. Pawła Czartoryskiego
ogłasza konkurs o miejsca dla uczniów w szkołach UWC
na lata szkolne 2024-2026

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata zaprasza kandydatów, którzy chcieliby zmienić świat – bez względu na sytuację materialną, płeć, orientację seksualną, wyznanie, narodowość lub przynależność kulturową - do wzięcia udziału w naszym konkursie i ubieganie się o miejsce w jednej ze szkół UWC na lata szkolne 2024-2026. Konkurs skierowany jest do osób urodzonych pomiędzy 1 sierpnia 2006 r., a 31 lipca 2008 r. Nauka w szkołach UWC obejmuje ostatnie dwa lata liceum bez względu na to do jakiej klasy obecnie uczęszcza kandydat i kończy się maturą międzynarodową International Baccalaureate (IB).

Szukamy osób ciekawych świata, którym bliskie są wartości UWC opierające się na poszanowaniu drugiego człowieka, wrażliwości międzykulturowej i troski o środowisko naturalne. Szukamy osób dojrzałych i niezależnych, które gotowe są sprostać wyzwaniom życia w szkole z internatem wśród przedstawicieli z ponad 100 państw. Kandydaci oceniani są w oparciu o pięć głównych kryteriów:

  • Ciekawość świata i motywacja do zdobywania wiedzy;
  • Zainteresowanie rozwojem osobistym;
  • Wrażliwość społeczna i zdolność do pracy w grupie;
  • Uczciwość, odporność i poczucie odpowiedzialności;
  • Motywacja do nauki w szkole UWC.

W ramach tegorocznego konkursu planujemy przyznać miejsca w ok. 10 z 18 szkół UWC, których pełna lista dostępna jest tutaj.

Decyzje o ostatecznym przyjęciu nominacji podejmowane są indywidualnie przez każdą ze szkół. Miejscom w szkołach UWC towarzyszą stypendia, których wysokość uzależniona jest od indywidualnych potrzeb finansowych kandydata. Większość kandydatów może liczyć na 100% stypendium obejmującego koszty nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia. W zależności od wysokości łącznego dochodu rodziny, może ona zostać poproszona o współfinansowanie nauki kandydata, proporcjonalnie do wysokości tego dochodu.


Warunki formalne

Aby wziąć udział w konkursie, kandydaci muszą spełniać następujące warunki formalne:

  • data urodzenia pomiędzy 1 sierpnia 2006 r., a 31 lipca 2008 r.,
  • wynik egzaminu ósmoklasisty: dla części z języka polskiego - minimum 75%, dla matematyki - minimum 80%, dla języka obcego - minimum 90%
  • wypełnienie i przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza aplikacyjnego do 5 listopada 2023 r. do godz. 23:59.

Formularz aplikacyjny

Uczestnicy konkursu muszą wypełnić i wysłać formularz aplikacyjny znajdujący się na stronie: apply.uwc.org. Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 listopada 2023 r., do godziny 23:59. Zgłoszenia nadesłane po czasie nie będą brane pod uwagę. Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem, aby uniknąć problemów technicznych.

Aby rozpocząć uzupełnianie aplikacji, prosimy wykonać następujące kroki:

Krok 1: Wejdź na stronę: apply.uwc.org.

Krok 2: Zarejestruj się wybierając w górnym prawym rogu zielony przycisk “Register”.

Krok 3: Uzupełnij formularz rejestracyjny.

Krok 4: Na wskazany adres email przyjdzie email zawierający link, za pomocą którego należy potwierdzić rejestrację konta. W przypadku braku takiej wiadomości prosimy kandydatów o sprawdzenie w pierwszej kolejności automatycznych filtrów w koncie email oraz folderu spam.

Krok 5: Po rejestracji konta zaloguj się ponownie i wybierz zielony przycisk “Fill out eligibility profile”, w którym podaj proszę datę urodzenia, narodowość i kraj zamieszkania. Kandydaci zainteresowani wzięciem udziału w naszym konkursie proszeni są o wybranie opcji “UWC National Committee”. Opcja “UWC Global Selection Programme” jest dla kandydatów, którzy ubiegają się o miejsca bez towarzyszących im stypendiów.

Krok 6: Jeśli spełniasz warunki formalne naszego konkursu, powinieneś zobaczyć opcję złożenia aplikacji w programie “Konkurs UWC na lata 2024-2026”.

Krok 7: Uzupełnij proszę dwie części formularza: “Personal Information” oraz “Application Form”.

Krok 8: Sprawdź swoje odpowiedzi wybierając po lewej stronie szary przycisk “Review”. Tutaj możesz również pobrać kopię swoich odpowiedzi wybierając w górnym prawym rogu przycisk “Download”.

Krok 9: Po uzupełnieniu formularza aplikacyjnego i sprawdzeniu swoich odpowiedzi prześlij swoje zgłoszenie wybierając zielony przycisk “Submit” przed 5 listopada 2023 r., godz. 23:59.

II Etap

Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się w Warszawie w dniach 16-17 grudnia 2023 r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trybu przeprowadzania rozmów w ramach II Etapu na tryb przy użyciu komunikatorów internetowych.

III Etap

W oparciu o aplikację, przedłożone dokumenty oraz bezpośrednią rozmowę z kandydatem, Komisja Konkursowa nominuje poszczególnych kandydatów na miejsca w wybranych szkołach UWC. Ostateczna decyzja o przyjęciu nominacji Komisji Konkursowej i przyznaniu miejsca w szkole UWC należy do administracji każdej ze szkół. Proces ten zajmuje zwykle kilka tygodni.

Regulamin konkursu

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu: [pobierz].

Newsletter konkursowy

Zapisz się na otrzymywanie Newslettera poświęconego konkursom o miejsca w szkołach UWC: [zapisz się].

 

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów z formularzem aplikacyjnym prosimy o kontakt pisząc na adres: info@uwc.org.pl.

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!

Komisja Konkursowa UWC

 

Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata

im. prof. Pawła Czartoryskiego