Skip to content ↓

Szkoły UWC

UWC tworzy 18 szkół na 4 kontynentach zapewniając co roku 9 500 uczniom wyjątkową edukację w międzynarodowym środowisku.

Każda szkoła UWC ma swój odrębny charakter i tożsamość, na którą wpływa kraj, w którym się znajduje, jej specyficzne otoczenie, kontekst kulturowy i lokalna społeczność. Wspólną cechą wszystkich szkół UWC jest celowo zróżnicowana społeczność szkolna tworzona przez uczniów z całego świata. Tym samym wnoszą oni do wspólnej nauki i życia doświadczenia płynące z bardzo różnych środowisk. Łączy ich jednak wspólna misja – aby edukacja stała się siłą na rzecz pokoju i zrównoważonego rozwoju.

Page 1

18 Colleges
Worldwide