Przejdź do treści ↓

Start

NULL

Zapoznaj się z wynikami konkursu UWC 2021-2023

  •   „Celem edukacji jest pielęgnowanie następujących cech: ciągłej ciekawości, niezłomnego ducha, wytrwałości w dążeniu do celu, gotowości do rozsądnych wyrzeczeń,  a przede wsz...


  • UWC to organizacja o zasięgu globalnym, której misją jest dążenie, by edukacja stała się siłą jednoczącą ludzi, narody i kultury na rzecz pokoju i zrównoważonego rozwoju.   ...


  •   „Zaufanie, że wysiłek się opłaci, skromność w sukcesie, wdzięk w porażce, sprawiedliwość w gniewie, jasny osąd nawet w goryczy zranionej pychy i gotowoć niesienia pomocy innym w ...


18 wyjątkowych szkół

Aktualności UWC