Skip to content ↓

Zajęcia pozalekcyjne

 

„Zaufanie, że wysiłek się opłaci, skromność w sukcesie, wdzięk w porażce, sprawiedliwość w gniewie, jasny osąd nawet w goryczy zranionej pychy i gotowoć niesienia pomocy innym w każdej chwili."

Kurt Hahn, założyciel UWC 

Twórczość, aktywność fizyczna, pomoc innym (CAS - Creativity, Activity, Service) zawsze leżały u podstaw edukacji UWC. Uczniowie wszystkich grup wiekowych zachęcani są do mierzenia wysoko zarówno podczas zajęć szkolnych, jak również na zajęciach pozalekcyjnych obejmujących twórczość, aktywność fizyczną, społeczną oraz wolontariat.

Każda szkoła UWC oferuje szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, prowadzonych zarówno przez wykwalifikowaną kadrę, jak i przez samych uczniów.

Twórczość 

Sztuki wizualne i zajęcia, które wymagają twórczego myślenia i działania, np. teatr, muzyka, historia sztuki, wizyty w instytucjach kultury i taniec.

Aktywność fizyczna

Ćwiczenia fizyczne i wyzwania sportowe, np. wspinaczka, kajakarstwo, biegi przełajowe, koszykówka, biegi na orientację i wiele innych.

Pomoc innym

Niepłatna i dobrowolna pomoc, która daje uczniom szansę na naukę z pożytkiem dla lokalnej społeczności szkoły.

Program zajęć pozalekcyjnych w szkołach UWC jest bardzo różnorodny. Wybrane przykłady bejmują: wspieranie lokalnego przedszkola, prowadzenie zajęć w obozach dla uchodźców, zaangażowanie w zajęcia sportowe i teatralne z osobami niepełnosprawnymi, upowszechnianie nauk ścisłych wśród dzieci i dorosłych, oferowanie konwersacji w języku angielskim członkom lokalnej społczeności, praca w ekologicznym ogrodzie na terenie szkoły, spotkania z innymi kulturami dla uczniów miejscowych szkół podstawowych.

Zajęcia pozalekcyjne pokazują, że edukacja UWC nie jest jedynie ciągiem wyzwań akademickich, ale również okazją do kształtowania w sobie postaw na całe życie: troskę i poczucie odpowiedzialności za innych. Zajęcia pozalekcyjne pozwalają uczniom zastosować w praktyce swoją wiedzę oraz umiejętności zdobyte podczas lekcji. Dzięki uwadze przywiązywanej do zajęć pozalekcyjnych, uczniowie wyrabiają w sobie umiejętności interpersonalne poprzez uczenie się przez doświadczenie i mają okazję poznać siebie mierząc się z osobistymi wyzwaniami. Zajęcia pozalekcyjne stanowią istotną przeciwwagę dla wymagającego programu akademickiego.

Obecnie zajęcia pozalekcyjne są jednym z trzech podstawowych elementów programu matury międzynarodowej (IB), przyjętego przez wszystkie szkoły UWC na okres dwóch ostatnich lat szkoły średniej, w którym biorą udział wszyscy uczniowie. Podczas gdy inne szkoły IB mogą wymagać osiągnięcia minimum w tym zakresie, oferta zajęć pozalekcyjnych w szkołach UWC jest bardzo rozbudowana i nasi uczniowie często angażują się w więcej takich zajęć podczas jednego trymestru lub semestru niż inni uczniowie przez cały rok. Wielu uczniów postrzega program zajęć dodatkowych jako najbardziej istotne dla swojego doświadczenia wyniesionego z pobytu w szkole UWC.