Skip to content ↓

Opieka

UWC dokłada wszelkich starań, aby uczniowie w naszych szkołach czuli się bezpiecznie, mieli zapewnione dobre warunki do rozwoju i otrzymywali odpowiednie wsparcie. Wiemy, jak ważną rolę w procesie edukacji odgrywa właściwa opieka nad uczniem. Zapraszając do naszego programu uczniów z całego świata staramy się wspierać ich w obliczu wyzwań, takich jak konieczność opuszczenia domu, nauka języka obcego czy wymagający program akademicki.

Każda szkoła UWC dysponuje wykwalifikowaną kadrą, której zadaniem jest zapewnienie uczniom należytej opieki. Są to opiekunowie w internatach, doradcy akademiccy, grupy wsparcia dla uczniów oraz pielęgniarki, psychologowie, psychoterapeuci i inni specjaliści ochrony zdrowia - zarówno na terenie kampusu jak i poza.

Przywiązujemy wagę do tego, aby nasi uczniowie mogli również zastanowić się nad rolą jaką chcą odgrywać w społeczności szkolnej. Obejmuje to świadome podejście do interackcji z innymi uczniami i pracownikami szkoły oraz branie na siebie odpowiedzialności za budowanie społeczności opartej na wzajemnym szacunku. Szkoły UWC kierują się prostą zasadą: jeśli uczeń szanuje innych i jest szczęśliwy, czuje się bezpiecznie (bez względu na to czy uczestniczy tylko w zajęciach czy także mieszka w internacie), będzie to podstawa do odnoszenia sukcesów zarówno na polu akademickim jak i społecznym.

Członkowie kadry nauczycielskiej regularnie spotykają się, aby zapewnić skoordynowane podejście do budowania zdrowej społeczności szkolnej, w której można bezpiecznie funkcjonować, uczyć się i razem pracować. Przed rozpoczęciem nauki, uczniowie biorą udział w zajęciach, podczas których uczulani są na kwestie różnorodności i wrażliwości kulturowej. W trakcie roku szkolnego, uczniowie spotykają się regularnie na dyskusjach na kampusie jak i poza, promując różnorodną społeczność szkół UWC.

UWC zapewnia kadrze zaangażowanej w opiekę nad uczniami możliwość rozwoju zawodowego, promując współpracę i wzajemne wsparcie dla dobra wszystkich uczniów.