Skip to content ↓

Model edukacyjny i zasady

 

„Drzemie w nas więcej potencjału, niż jesteśmy tego świadomi. Jeśli tylko komuś uda się sprawić, abyśmy się o tym przekonali, nigdy nie będziemy zdolni wymagać od siebie mniej."

Kurt Hahn, założyciel UWC

Sercem wyjątkowego modelu edukacyjnego UWC jest dążenie do celowej i świadomej różnorodności. Rozciąga się ona na całą naszą społeczność i stanowi nieodłączny element każdej szkoły UWC. Wszyscy uczniowie korzystają z nauki w zróżnicowanym środowisku, co pomaga im poszerzyć swoje horyzonty oraz zwiększyć zrozumienie siebie - zdobywając jednocześnie dyplom ukończenia szkoły średniej honorowany na całym świecie.

Pomagamy naszym uczniom odkryć drzemiący w nich potencjał i uczymy ich jak zmieniać świat na lepsze poprzez odważne działania, osobisty przykład oraz bezinteteresowne przywództwo. Wspieramy młodych ludzi w wyzwoleniu ich intelektualnego, moralnego, artystycznego, emocjonalnego, społecznego, duchowego i fizycznego potencjału.
 


Uczniowie szkół UWC kierują się siedmioma zasadami, które oddają nasze zaangażowanie w pełną edukację człowieka. Ich podstawą jest dążenie do pokoju, zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwości społecznej, które przyświecały nam od powstania ruchu UWC.

  1. Edukacja powinna odbywać się w środowisku celowo i świadomie zróżnicowanym. Nasi uczniowie powinni reprezentować różne regiony oraz grupy społeczne, które odzwierciedlają napięcia wewnątrz jak i pomiędzy tymi grupami. 
  2. Edukacja wymaga aktywnego promowania zrozumienia międzykulturowego i rozwijania autentycznej troski o innych w oparciu o wspólne doświadczenia, a także konieczność współpracy i zgodnego współdziałania osób mieszkających na kampusie szkolnym. Obejmuje to dyskusje na temat globalnych wyzwań, których celem jest dążenie do pokoju.
  3. Sprawność fizyczna i zdrowy tryb życia są integralną częścią zrównoważonego rozwoju człowieka. Niezdrowy styl życia ogranicza potencjał ludzki.
  4. Interakcje społeczne leżą u podstaw każdej szkoły UWC. Wymaga to pełnego i aktywnego uczestnictwa wszystkich członków społeczności szkolnej.
  5. Uczniowie powinni być w stanie podejmować działania na rzecz zrównoważonego rozwoju zarówno na poziomie instytucjonalnym jak i osobistym.
  6. Uczniowie muszą mieć możliwość wykazania się inicjatywą, ćwiczyć samodyscyplinę i odpowiedzialność, a także podejmować ryzyko i nie obawiać się wyzwań. W stosownych przypadkach działania te powinny być wspierane przez dodającą otuchy dorosłą osobę.
  7. Przyjmujemy, że każda osoba ma wyjątkowe talenty i zdolności. W każdej szkole powinny istnieć programy, które pomagają uczniom osiągnąć swój potencjał.

Szkoły UWC łączy wspólna misja i wartości, ale każda z nich funkcjonuje nieco inaczej w oparciu o lokalne uwarunkowania. Model edukacyjny UWC zapewnia wspólne ramy jako podstawę funkcjonowania wszystkich szkół. Nie narzuca on programu nauczania, a skupia się na tym, co wyróżnia UWC w podejściu do edukacji.