Skip to content ↓

Kodeks ucznia

Szkoły UWC stosują się do wspólnego „Kodeksu ucznia UWC”, ustanowionego przez zarząd UWC International w 2010 roku. Ten zestaw wartości i wytycznych wychodzi z założenia, że wszyscy nasi uczniowie powinni mieć możliwość rozwijania się w pełni w bezpiecznych warunkach z poszanowaniem ich kultury. Oczekujemy od całej społeczności UWC przestrzegania zasad „Kodeksu ucznia UWC" w swom postępowaniu. (j. angielski)