Skip to content ↓

Kim jesteśmy

UWC to organizacja o zasięgu globalnym, której misją jest dążenie, by edukacja stała się siłą jednoczącą ludzi, narody i kultury na rzecz pokoju i zrównoważonego rozwoju.  

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

Etos szkół UWC opiera się na przekonaniu, że edukacja może łączyć młodych ludzi ze wszystkich środowisk w oparciu o ich wspólne człowieczeństwo, aby dążyć do przemian społecznych poprzez odważne działanie, świecenie przykładem oraz bezinteresowne przywództwo. W tym celu szkoły UWC na całym świecie zapewniają wymagające doświadczenie edukacyjne społeczności uczniowskiej, która jest celowo i świadomie zróżnicowana. Celem edukacji w szkołach UWC jest inspirowanie uczniów do pozytywnego działania zgodnie z podstawowymi wartościami UWC:

  • Zrozumienie innych narodów i kultur
  • Poszanowanie dla różnic
  • Odpowiedzialność i uczciwość
  • Wzajemny szacunek
  • Empatia i niesienie pomocy innym
  • Poszanowanie dla środowiska naturalnego
  • Poczucie idealizmu
  • Podejmowanie osobistych wyzwań
  • Aktywna postawa i świecenie przykładem

Obecnie UWC tworzy 18 szkół na 4 kontynentach, z których większość skupia się wyłącznie na edukacji młodzieży w wieku 16-19 lat. Jest to okres, w którym energia i poczucie idealizmu młodych ludzi mogą zostać ukierunkowane na empatię, odpowiedzialność oraz działania na rzecz pozytywnych zmian. Nauka w szkołach UWC opiera się na programie matury międzynarodowej (IB), w której rozwoju szkoły UWC odegrały ważną rolę, kładąc jednocześnie nacisk na naukę przez własne doświadczenie, pracę społeczną oraz aktywności na świeżym powietrzu.

Uczniowie szkół UWC wybierani są przez sieć komitetów narodowych takich jak UWC Polska, które obecne są w ponad 150 państwach. Wybór uczniów oparty jest na ocenie ich potencjału. Zgodnie z naszym etosem, uczniowie mają szansę na edukację w szkołach UWC bez względu na poziom zamożności ich rodziny, z której pochodzą. 70% uczniów w programie matury międzynarodowej (IB) otrzymuje pełną lub częściową pomoc finansową uzależnioną od potrzeb.

UWC prowadzi również krótkie kursy edukacyjne na kampusach 18 szkół oraz poza nimi, zwiększając tym samym liczbę osób, które mogą za ich pośrednictwem uzyskać doświadczenie związane z UWC.

UWC utrwala przywiązanie do odpowiedzialności społecznej przez całe życie. Do tej pory szkoły UWC zapewniły edukację 60 000 absolwentom, którzy wierzą, że można zmieniać świat na lepsze na szczeblu lokalnym, krajowym, a także międzynarodowym.