Skip to content ↓

Walne Zebranie 2023

Na podstawie przepisu § 21 ust. 1 statutu Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego (dalej „Towarzystwo”), Zarząd Towarzystwa informuje, że zostało zwołane Walne Zebranie Członków Towarzystwa, które odbędzie się w trybie nadzwyczajnym w dniach 20 lipca 2023 r. – 27 lipca 2023 r. (dalej „Zebranie Nadzwyczajne”). 
 
Porządek Zebrania Nadzwyczajnego będzie obejmował:

1. głosownie nad uchwałą w sprawie zmian statutu Towarzystwa

Na Komisarza Wyborczego Zebrania Zwyczajnego został wybrany Pan Mecenas Maciej Grzesiuk – adwokat z kancelarii prawnej GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Sp. k. (adres: ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa), która świadczy usługi prawne dla Towarzystwa.
 
Zebranie Nadzwyczajne zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W tym celu Zarząd Towarzystwa jako system informatyczny, za pośrednictwem którego zostaną przeprowadzone obrady Zebrania Nadzwyczajnego wybrał platformę ElectionBuddy.

Materiały:

1. Projekt zmian Statutu Towarzystwa

Wszelkie inne pytania związane z Zebraniem Nadzwyczajnym prosimy kierować na główny adres email Towarzystwa do 7 czerwca 2023 roku: info@uwc.org.pl 

Z poważaniem,

Zarząd Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata
im. prof. Pawła Czartoryskiego